1200px-Kim_Jong_il_Portrait-2

Kim Jong Il werd geboren op 16 Februari, Juche 31 (1942).

Hij groeide op tijdens de anti Japanse oorlog. Hij wijdde zijn hele leven aan het ondersteunen van zijn vaders visie en zaak (President Kim Il Sung).

Hij startte zijn op Songun gebasseerde revolutionaire leiderschap met de inspectie bij de Seoul Ryu Kyong Su 105e Tank Divisie op 25 Augustus, Juche 49 (1960). Sinds hij startte met werken bij het Centrale Comittee van de Arbeiderspartij van Korea op 19 Juni, Juche 53 (1964), leidde hij de WPK, het leger en het volk een halve eeuw lang, en heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de DPRK en het volk. Dit maakt hem onstervelijk in de harten van alle Noord Koreanen.

Hij formuleerde Kim Il Sung’s revolutionaire ideeen als Kimilsungisme en voegde er extra waarde aan toe aan de eeuwig leidende ideologie van de WPK en de DPRK. Hij proclameerde het als het ultieme programma van de WPK om de hele samenleving te modelleren op het Kimilsungisme en wijselijk organiseerde en leidde  hij het werk voor de realisatie ervan. Hij verzamelde nauw brede delen van de massa’s rond de WPK door welwillende en allesomvatende politiek in te voeren, en versterkte op opmerkelijke wijze de drijvende kracht nodig voor de Socialistische zaak door eenheid van het leger en het volk en hun ideeen en vechtlust te combineren.

Na het overlijden van President Kim Il Sung, zette Kim Jong Il een voorbeeld in het realiseren van de onsterfelijkheid van de leider en zorgde hij ervoor dat de president’s levenslange instructies nageleefd zouden blijven worden in alle velden van de revolutie en constructie zodat zijn inspanningen tot in de eeuwigheid zouden schijnen.

In de laatste jaren van de vorige eeuw, toen het land het zwaarst te lijden had van het anti-socialistische offensief van de door VS geleide geallieerde imperialistische krachten, formuleerde hij de Songun-politiek als de fundamentele politieke denkwijze van het socialisme en bestuurde het op een ongelofelijke slimme manier. Hij ontwikkelde het Koreaanse volksleger tot een onoverwinnelijk leger, bouwde een zelfredzame en moderne defensieve industrie op, realiseerde de bewapening van het hele volk op evenals het versterken van de defensieve staat van het land, en bouwde het land op tot een nucleaire supermacht.

Decenium na decenium, ontstak hij de fakkel van een nieuwe revolutionaire opleving en leidde de vlammen van de industriele revolutie in de nieuwe eeuw, met het resultaat dat het land kon aantonen dat het een grote macht kon zijn als een fabrikant en lanceerder van kunstamatige sattelieten en een wetenschappelijke en technologische beheersing heeft van CNC technologie.

In overeenstemming met de instructies van de president voor de eenwording van Korea formuleerde hij de drie handvesten voor nationale hereniging en zorgde hij ervoor dat de gezamelijke verklaring van 15 Juni en de Verklaring van 4 Oktober tussen Noord en Zuid Korea werden aangenomen om een nieuw tijdperk van onafhankelijke hereniging in te luiden, voortschrijdend onder het ideaal van onze natie zelf.

Hij breidde en ontwikkelde de relaties van vriendschap en samenwerking met andere landen uit, die hij na de onafhankelijkheid met zijn doorgwinterde diplomatieke strategie en energieke buitenlandse activiteiten vorm gaf. En zo leverde hij onmisbare bijdrages aan het waarborgen van vrede en stabiliteit voor Noordoost-Azie en de rest van de wereld.

Hij vervolgde zijn geforceerde mars voor veldbegeleiding dag en nacht met ontembare wil en bovenmenselijke energie, met betrekking tot “het volk is mijn God” als zijn motto. Hij overleed in een rijdende trein op 17 December, Juche 100 (2011). Na zijn overlijden verleende de DPRK hem de titel van Generalissimo van de DPRK en hield hem in hoog aanzien als de eeuwige Secretaris-Generaal van de WPK en de eeuwige voorzitter van de DPRK Nationale Defensie Commissie.