Grondstoffen

Korea staat bekend als een ‘galerij van mineralen’. Het heeft meer dan 400 soorten mineralen ondergronds. Daarvan zijn meer dan 200 soorten van industriële waarde.

Korea is rijk aan ferro- en non-ferrometalen zoals ijzer, mangaan, chroom, titanium, koper, lood, zink, nikkel, wolfraam, molybdeen en goud. IJzerertsafzettingen bedragen miljarden tonnen en zeldzame aardbronnen waar wereldwijd veel vraag naar is, zijn ook in overvloed te vinden.

In veel regio’s zijn er onuitputtelijke afzettingen van niet-metalen hulpbronnen zoals magnesiet, asbest, grafiet, kalksteen, apatiet, mica, kaolien, graniet, marmer en silica en ontvlambare hulpbronnen als antraciet, bruinkool en olieschillen. Het is ook rijk aan geothermische bronnen.

De Ongjin en Paechon zijn typische gebieden van geothermische bronnen. De temperatuur van mineraal bronwater op de grond in het Ongjin-gebied is meer dan 100°C en dat in het Paechon-gebied ongeveer 70°C.

Magnesiet

Magnesiet wordt gedistribueerd in de gebieden Tanchon in de provincie Zuid-Hamgyong, Paegam en Unhung in de provincie Ryanggang en Kim Chaek in de provincie Noord-Hamgyong, en Korea staat bekend om zijn grote afzettingen en hoge kwaliteit.

Moderne fabrieken voor de verwerking van magnesiet, gebouwd in het Tanchon-gebied, produceren massaal hoogwaardige magnesia-klinker en diverse andere producten.

Onlangs is in Tanchon een moderne haven gebouwd om aan de internationale vraag naar verwerkt magnesiet te voldoen.

Grafiet

Grafiet wordt onuitputtelijk afgezet in verschillende regio’s van Korea. Korea staat bovenaan de wereld in grafietafzettingen en de kwaliteit ervan.