Locatie en territorium

Korea is located in the Korean peninsula projecting from the east of the Eurasian Continent towards the Pacific Ocean. It is bounded by the continent on the north and by sea on the east, west and south.

It lies between 124° 10’45″E. (western tip of Pidan Island of Sindo County, North Phyongan Province) and 131 °52’22″E. (eastern tip of Tok Islets of Ullung County, North Kyongsang Province) and between 33°06’45″N. (southern tip of Mara Island of Sogwipho, Jeju Province) and 43°00’33″N. (northern tip of Phungso-ri of Onsong County, North Hamgyong Province).

The peninsula, excluding islands, lies between 124°18’38″E. (western tip of Jinhung Workers’ District of Ryongchon County, North Phyongan Province) and 130°41’45″E. (eastern tip of Uam ctonq 111 tile Sonbong area in the city of Rason) and between 34°17’31″N. (southern tip of Songji Sub-county of Haenam County, South Jolla Province) and 43°00’33″N. (northern tip of Phungso-ri of Onsong County, North Hamgyong Province).

The span of the longitudes in which Korea is situated is about 8°. Latitudinally, the peninsula extends for about 10° southwards from the middle of the temperate zone in the northern hemisphere.

The territory consists of the Korean peninsula and 3 644 islands around it. Its total area is 224 252 sq km, inclusive of 5 851 sq km of islands. The Democratic People’s Republic of Korea (north Korea) has an area of 123 214 sq km and south Korea 101 038 sq km.

In the size of territory, Korea is the 84th among about 200 independent states in the world.

The territorial waters stretch seawards for 12 nautical miles from the starting line of counting.

The air space is as high as the globally-recognized lowest orbit of artificial earth satellite.

Korea is very long in circumference, compared with the size of its territory. The peninsula, exclusive of islands, is 9 313.9km in circumference. Of them, the coastline is 7 771.1 km long and the land boundary line 1 536.8km long (from the estuary of the Tuman River to that of the Amnok River). The longest distance from the north to the south (from Phungso-ri of Onsong County, North Hamgyong Province to Mara Island of Sogwipho, Jeju Province) is 1.144.6km.`

 

Korea ligt op het Koreaanse schiereiland en steekt vanuit het oosten van het Euraziatische continent uit naar de Stille Oceaan. Het wordt begrensd door het continent in het noorden en door de zee in het oosten, westen en zuiden.

Het ligt tussen 124° 10’45″E. (westelijke punt van Pidan Island van Sindo County, North Phyongan Province) en 131 °52’22″E. (oostelijke punt van Tok-eilandjes in Ullung County, provincie Noord-Kyongsang) en tussen 33°06’45″N. (zuidelijke punt van het Mara-eiland Sogwipho, provincie Jeju) en 43°00’33″N. (noordelijke punt van Phungso-ri van Onsong County, North Hamgyong Province).

Het schiereiland, exclusief de eilanden, ligt tussen 124°18’38″E. (westelijke punt van Jinhung Workers’ District of Ryongchon County, North Phyongan Province) en 130°41’45’E. (oostelijke punt van Uam ctonq 111 tegel Sonbong-gebied in de stad Rason) en tussen 34°17’31’N. (zuidelijke punt van Songji Sub-county van Haenam County, South Jolla Province) en 43°00’33’N. (noordelijke punt van Phungso-ri van Onsong County, North Hamgyong Province).

De spanwijdte van de lengtegraden waarin Korea ligt is ongeveer 8°. In de breedte strekt het schiereiland zich ongeveer 10° zuidwaarts uit vanaf het midden van de gematigde zone op het noordelijk halfrond.

Het gebied bestaat uit het Koreaanse schiereiland en 3 644 eilanden eromheen. De totale oppervlakte is 224.252 vierkante kilometer, inclusief 5.851 vierkante kilometer aan eilanden. De Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) heeft een oppervlakte van 123.214 km2 en Zuid-Korea 101.038 km2.

In de omvang van het grondgebied is Korea de 84e van ongeveer 200 onafhankelijke staten in de wereld.

De territoriale wateren strekken zich zeewaarts uit over 12 zeemijl vanaf de startlijn.

Het luchtruim is zo hoog als de wereldwijd erkende laagste baan van een kunstmatige aardsatelliet.

Korea is erg lang in omtrek, vergeleken met de grootte van zijn grondgebied. Het schiereiland, exclusief eilanden, heeft een omtrek van 9.313,9 km. Daarvan is de kustlijn 7.771,1 km lang en de landgrens 1.536,8 km lang (van de monding van de Tuman-rivier tot die van de Amnok-rivier). De langste afstand van het noorden naar het zuiden (van Phungso-ri van Onsong County, North Hamgyong Province naar Mara Island of Sogwipho, Jeju Province) is 1.144,6 km.