DPRK Symbolen

Naam Van het land

De naam van het moderne Korea is de Democratische Volksrepubliek of Korea. De DVRK (DPRK) was opgericht door Kim Il Sung op 9 September, Juche 37 (1948) en is een zelfstandige socialistische staat die de interesses van het Koreaanse volk vertegenwoordigd. Het is het volk-georienteerde land waarin de massa van het volk zelf de baas is.

Verhaal van de benaming van het land

Hoewel er na de bevrijding weinig tijd was, besteede Kim Il Sung veel aandacht aan het benoemen van de staat. In het licht van de realiteit dat Korea nog niet herenigd was. Kim Il Sung vertelde dat het het meest redelijke was om het land de Democratische Volksrepubliek Korea te noemen. Sommige mensen waren hier tegen, zeggende dat de naam veel te lang was en dat andere landen nooit hun staten zo hadden genoemd. Maar Kim Il Sung zei dat we ons land zelf moesten noemen, zoals het volk, de meesters van het land, eiste dat het niet nodig was om het voorbeeld van andere landen te volgen en dat de naam van het land duidelijk een onafhankelijk echt democratisch en populair karakter van onze Republiek weerspiegelde.

Nationaal Embleem

Het nationale embleem van de DPRK werd aangenomen op 9 September, Juche 37 (1948) samen met de oprichting van de DPRK. Het is vastgelegd in de Socialistische Grondwet van de DPRK.

De berg Paektu, de heilige berg van de revolutie, symboliseert de revolutionire zaak van Juche, het resultaat van Kim Il Sung’s visie en harde werk, de grondlegger van het socialistische Korea, en de glorieuze revolutionaire tradities. De vijfpuntige Rode Ster en het stralende licht vertegenwoordigen het heldere uitzicht voor het land en de mensen die zich inspannen voor de bouw van een bloeiende natie op basis van het Juche principe, de onafhankelijke en vreedzame hereniging van het land en de voltooing van de revolutionaire zaak van Juche. De hydro-elektrische centrale symboliseert de krachtige zware industrie en de arbeidersklasse, de socialistische plattelandseconomie en Cooperatieve boeren. Het witte ovaal illustreert de onoverwinnelijke eenheid en samenhang van het Koreaanse volk dat zich nauw verzameld rond de Partij en hun leider. De naam van de DPRK op een rood lint geeft aan dat de Republiek een onafhankelijke, democratische en op het volk gerichte staat is. Het nationale embleem is elliptisch en de verhouding van horizontale diameter tot verticale diameter is 6 tot 5.

Nationale Vlag

De nationale vlag van de DPRK werd uitgevaardigd op 9 September, Juche 37 (1948) samen met de oprichting van de DPRK zelf. Het staat vastgelegd in de DPRK’s Grondwet.

De rode kleur van de vlag symboliseert het bloed vergoten door anti-Japanse vorlopers die de dood trotseerden voor de bevrijding en onafhankelijkheid van hun land en de onoverwinnelijke macht van het Koreaanse volk dat stevig achter hun land staat.

De witte kleur laat zien dat de Republiek een staat is van een volk dat trots is op hun land, taal, cultuur en leider.

De blauwe kleur staat symbool voor de onstuimige geest van het volk dat strijd voor e overwinning van de socialistische zaak en voor wereldvrede en vooruitgang.

De vijfpuntige rode ster toont de verheven geest van het Koreaanse volk dat krachtige vooruitgaat en de traditie van anti-Japanse revolutionire strijd en het vooruitzicht van de DPRK in ere houd. De verhouding tussen breedte en lengte is 1 op 2.

Nationaal Volkslied

Het nationale volkslied van de DPRk is Het Patriotische Lied. Gevormd in het jaar Juche 36 (1947), het weerspiegeld de trots van het Koreaanse volk met haar prachtige natuur, grondstofrijke bronnen, 5000 jaar-lange geschiedenis en briljante culturele tradities en hun patriotisme om een bloeiend land op te bouwen en het eeuwige glans toe te voegen, trouw aan de leiders van de Arbeiderspartij van korea.

Verhaal van de creatie van Het Patriotisch Lied

In de herfst van het jaar Juche35, (1946) belde Kim Il Sung zijn partij leden omdat hij zich zorgen maakte om de creatie van het nationale volkslied. tijdens de vergadering die volgde zei hij: We moeten ons volk zo snel mogelijk een volkslied geven, want we hebben een prachtig land. Ons volk heeft een 5000 jaar lange historie en een briljante cultuur. Al heel lang geleden verdedigde onze voorvaderen ons land en offerde zij hun bloed aan de aggressies van andere landen. De anti Japanse guerrillas vochten tegen de Japanse imperialisten en offerde hun leven. Tegenwoordig werkt ons volk hard om het land op te bouwen en te verbeteren. Daarom moest hun trots en trouw aan elkaar in het volkslied zeker genoemd worden.

Nationale Bloem

De nationale bloem van Korea is de Magnolia.

Magnolia is een struik die groeit in valleien en hellingen in verschillende delen van Korea (behalve in sommige noordelijke gebieden). Hij wordt 2 tot 5 meter hoog en heeft witte en geurige bloesems aan de uiteindes van de takken in mei en juni. De mooie en levensvatbare plant vertegenwoordigt de geest van de Koreaanse natie.

De bloem bloeit voor 50 tot 60 dagen.

Het is tussen de 7 en 10 cm breed (maximaal 15 cm) en heeft 6 tot 9 bloembladen en 3 steunblaadjes. Het is koudebestendigd en aangepast aan de klimatologische omstandigheden van Korea.

 

Nationale Vogel

De nationale vogel van Korea is de havik. Het leeft in de bergachtige gebieden in het midden en noorden van Korea. Hij wordt 48 tot 61 cm lang en weegt 0,7 tot 1,2 kg. Zijn vleugels zijn tussen de 30 en 37 cm lang en tussen 105 en 130 cm lang wanneer hij uitgerekt is. Zijn snavel is scherp haakvormig en zijn klauwen zijn sterk en hard. Zijn lichaam is meestal bruin en er zijn vier donkerbruine strepen op het bovenste deel van de staart.

Hoewel niet zo groot, heeft het een uitgebalanceerd uiterlijk, heldere ogen, scherpe snavel, sterke klauwen, hoge snelheid en is het slim en heeft het een vastberaden temperament. Vanwege zijn moed en behendigheid symboliseert de vogel de geest en het temperament van de Koreaanse natie die krachtig door dik en dun vooruitgaat.

Nationale Boom

De nationale boom van Korea is een den, een groen blijvende naaldboom. Het wordt gevonden in de uitgestrekte gebieden op 800 meter boven de zeespiegel.

Het duurt tien jaar om bloesems en kegels te produceren. Het kan zelfs groeien op droog en onvruchtbaar land, in de regio’s met arme en zanderige bodems en aan de kust. Het vereist veel zonneschijn.

De jaarringen zijn opvallend en het heeft een aangename geur.

Omdat het 53,6% vezels bevat, wordt het gebruikt voor het bouwen van schepen, bruggen en andere constructies. Ook wordt het gebruikt voor het maken van meubels en pulp.

De hars wordt gebruikt voor het maken van zalf of hechtpleister en het is effectief bij de behandeling van ontstekingen en neuralgie.

De groen blijvende boom vertegenwoordigt het onwankelbare geloof en de wil van het ontembare Koreaanse volk.

 

Nationale Hond

De hond, Phungsan, is inheems in Kim Hyong Gwon County (het toenmalige Phungsan County) in de provincie Ryanggang.

De hond is geboren met een scherpe obsessie, blijft trouw aan zijn baas en leidt andere honden tijdens de jacht.

Hij heeft een slank figuur, dikke en stevige achterpoten en loopt zelfs in bergachtig gebied snel en rechtop.

De ogen zijn vrij klein en zien er gespannen uit.

Slim en wendbaar vecht de hond zijn tegenstanders tot het laatst.