Zee

Korea is een maritiem land dat aan drie zijden wordt begrensd door de zee: oost, west en zuid. Er zijn de Oostzee, de Westzee en de Zuidzee van Korea.

Getijdengebieden zijn opmerkelijk ontwikkeld: ze beslaan een oppervlakte van 4.724,69 vierkante kilometer aan de westkust en 328,41 vierkante kilometer aan de zuidkust.

Naarmate de getijdengebieden worden teruggewonnen, neemt het territoriale gebied toe en neemt het aantal eilanden af in het noordelijke deel van Korea.

Ook het continentaal plat is uitgebreid. Het grootste deel van het gebied van de Westzee van Korea is het continentale plat, 118 meter diep. De oppervlakte van het continentaal plat in de Zuidzee van Korea bedraagt 136.900 vierkante kilometer.

West zeeversperring

Met de bouw van de West Sea Barrage, een groots monumentaal bouwwerk in het tijdperk van de Arbeiderspartij van Korea, aan de zee bij Nampho in de Westzee van Korea, ontstonden sluiskamers die bevaarbaar waren voor schepen van tienduizenden van tonnen en tientallen poorten en vistrappen. Toen de Taedong-rivier in een groot reservoir veranderde, was het probleem van industrieel, irrigatie- en drinkwater in de benedenloop van de rivier volledig opgelost, ontstond er een breed perspectief voor de ontwikkeling van transport en verbeterde het landschap van de kust.

Taegyedo Tideland

De Taegyedo getijdenland aan de westkust in de provincie Noord-Phyongan heeft een oppervlakte van 8.800 hectare. Het wordt gebruikt voor de productie van granen, vis en zout.